ARGON

IG-01 Argon gazlı yangın söndürme sistemleri TS EN 14005, ISO 14520 ve NFPA 2001 standartlarında tanımlanmış inert gazdır. Arşivler, müzeler, kütüphaneler ve depolar gibi korunan hacmin büyük olduğu mahallerde kullanılmaktadır. Uygulamadan sonra Toksik madde bırakmayan, elektriksel olarak iletken olmayan, uygulama sırasında görüş kaybına sebep olmayan ve insanlara zarar vermeyen Argon gazı, 200 bar ve 300bar olmak üzere 2 farklı basınç kapasitesinde kullanılabilir. Lokal gaz dolumu yapan tesislerde yeniden dolumu kolaylıkla gerçekleştirilir. Seçici vanalı sistemlere uygundur. Tek bir tüp gurubuyla birden fazla mahal korunabilir.

Tüm inert gazlar ve CO2 gibi ARGON gazı da, yangını boğma prensibi ile söndürür. Uygulama yeri özelliğine bağlı değişken uygulama konsantrasyonu ile mahaldeki oksijen miktarını %10,5 ile 13,5 arasına düşürerek yangını söndürür. Tasarım konsantrasyonları içerisinde insan sağlığına herhangi bir zararı yoktur, toksik etkisi yoktur ve diğer temiz gazlar gibi solunum sistemine eğer uzun süre maruz kalınırsa olumsuz etki etmez. Doğada normal şartla altında bulunduğundan, küresel ısınmaya ve çevreye etkisi yoktur. Yeniden doldurulması ve basınçlandırılması yerel olarak, firma bağımlı olmaksızın çok ucuza yapılabilmektedir.