Yangın Proje

YANGIN KORUNUM SİSTEMLERİ

 

Mühendislik Hesaplamalar;

Mevcut yangın korunum sistemlerine ya da yeni projelendirilecek her türlü yangın korunum sistemlerine, ilgili uluslararası ve yerel standartlar çerçevesinde onaylı bilgisayar yazılımları ile mühendislik hesaplamalarının hazırlanması.

Sulu Söndürme Sistemleri Hesaplamalarında;

 • Yangın pompa ve su deposu kapasitesinin belirlenmesi,
 • Islak, Kuru, Baskın ve Köpüklü yangın söndürme sistemlerinin boru çaplarının belirlenmesi,
 • Sistemde kullanılacak uygun ekipman ve cihazların seçilmesi,
 • Detaylı hesap rapor dökümü çıkarılması.

Gazlı Söndürme Sistemleri Hesaplamalarında;

 • Mahal için gerekli gaz miktarı belirlenmesi,
 • Boru çapı ve ekipmanların belirlenmesi,
 • Basınç Tahliye damperlerini belirlenmesi,
 • Detaylı hesap raporu dökümü çıkarılması.

Projelendirme;

Tesisin yapısı ve mimari projeleri incelenerek; tesise en uygun ya da talep edilen uluslararası ve yerel standartlar çerçevesinde aktif/pasif yangın söndürme sistemlerinin dizayn aşamasından as-built aşamasına kadar proje ve dökümantasyonun hazırlanması.

Aktif Yangın Korunum Sistemlerinde;

 • Islak Borulu Sprinkler Sistemi
 • Kuru Borulu Sprinkler Sistemi
 • Ön Tepkimeli (Kilitlemesiz, Tek Kilitlemeli, Çift Kilitlemeli)
 • Baskın Sprinkler Sistemi 
 • Köpük/Su Karışımlı Islak Borulu Sprinkler Sistemi
 • Köpük/Su Karışımlı Baskın Sprinkler Sistemi
 • Düşük Genleşmeli Köpüklü Söndürme Sistemi
 • Yüksek Genleşmeli Köpüklü Söndürme Sistemi
 • Gazlı Söndürme Sistemleri

                - FM200 (HFC227ea)

                - NOVEC (FK-5-1-12)

                - CO2

                - ARGON (IG01)

                - ARGONITE (IG55)

Pasif Yangın Korunum Sistemlerinde;

 • Mimari ve Yapısal Yangın Durdurucu ve Önleyici Sistemler
 • Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri
 • Yangın Kaçış Yolları ve Acil Çıkış Sistemleri
 • Duman Tahliye Sistemleri
YANGIN ALARM SİSTEMLERİ

 

Projelendirme:

Tesisin yapisi ve mimari projeler incelenerek, müşteri talepleri doğrultusunda;

 • Adres Listesi
 • Besleme Listesi
 • Blok Diyagram
 • Datasheet
 • Döküman Listesi
 • Kablo Listesi
 • Lojik Diyagram
 • Malzeme Listesi
 • Manual
 • Plan Çizimleri (Enstrüman yerleşimi ve kablolama)
 • Senaryo
 • Tek Hat
 • Tipik Montaj Detayları
 • Uç Bağlantı Detayları

projeleri ve istenmesi durumnda diğer spesifik projeler hazırlanır.