Sulu Yangın Söndürme Sistemleri

OTOMATİK SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ–(UL/FM Onaylı)

ARI OTOMASYON VE YANGIN firmasının kurduğu otomatik sulu söndürme sistemleri, her yapıda mevcut yangın riskini söndürecek kapasitede ve yapı; ömrü boyunca devreye gereken hızda girerek, istenen kapasitede görevini en yüksek performansla yerine getirmektedir.

Konut dahil tüm yüksek yapılar, alışveriş merkezleri, otoparklar, tanımlı büyüklükteki toplanma, eğitim ve sağlık hizmeti, ticaret, depolama, üretim vb. amaçla kullanılan yapılarda; mekanların özelliklerine bağlı olmak üzere, uygun tipte sprinkler başlığı ve sistemi kullanmaktayız. Sprikler sistemleri otomatik yangın söndürme sistemleridir. Başlayan yangını genişlemeden ve kontrolden çıkmadan önce algılar, haber verir ve söndürür. 4 farklı çeşidi bulunan sprikler yangın söndürme sistemleri; yanıcı madde, raf düzeni olup olmadığı, donma riski olup olmaması, risk grubu ve buna bağlı olarak ayarlanan debi, boru montaj güzergahı, deprem bölgesinde olup olmadığı gibi detaylar dikkate alınarak hazırlanır. Yapıt ehlike sınıfına, mimari özelliklerine ve kullanım amacına bağlı olarak ıslak borulu, baskın vanalı, ön tepkimeli ve de yangın çevrimi tip otomatik sulu, söndürme sistemlerini geçmişten günümüze başarılı bir şekilde yaygın olarak uyguladık.

Sistem Tipleri

Islak Borulu Sistemleri

Islak borulu sprinkler sisteminde borular, sürekli olarak basınçlı su ile dolu durumda tutulur. Sadece donma riski olmayan ve çevre sıcaklığının 95 °C'yi geçmediği yerlerde uygulanır.Sistem, bir su kaynağına bağlı bulunan ve içinde basınçlı su ile dolu bir boru ağı kullanarak sabit yangın söndürme sağlar. Yangından kaynaklanan ısıile açılan sprinklerin her biri dakikada ortalama 100 litre suyu yansıtıcı vasıtasıyla yağmurlama yaparak yangın mahalline boşaltır ve yangını kontrol altına alır ve söndürür.

Kuru Borulu Sistemler

"Kuru borulu sistemlerde boru şebekeşine su yerine su kaynaği ve boru şebekesi arasındaki vanayıkapalıtutacak ölçüde basınçlı hava yada nitrojen gazı doldurulur. Yangından açığa çıkan ısıherhangi bir sprinki aktif duruma getirdiğinde, boru şebekesindeki basınç hızla düşer.Bu basınç azalmasısistem girişindeki vana açılır ve borular su ile dolarak açık olan sprinklerden su yangın mahalline bosalır. Kuru borulu sprinkler sistemleri, ıslak borulu sistemlerin kullanılamadığıdüşük sıcaklıktaki mahallerde kullanilabilir."

Ön-Tepkimeli Pre-Action Sistemler

Tek Kilitlemeli Ön Tepkili Sprinkler Sistemi

Bu sistem normal kuru borulu sprinkler sisteminin diğer çeşidi olup, ön tepkili alarm vanasından boru sistemine su geçişi sadece otomatik bir algılama sisteminin devreye girmesi ile başlar. Sprinklerin açılması ile boru sistemine su geçişi olmaz.

Tek kilitlemeli ön tepkili sprinkler sisteminin, kaza sonucu suyun boşalmasının ciddi Aktivasyon yöntemi mahalde kullanılması uygun görülen algılama sistemi seçeneğine göre belirlenir. Aktivasyon pnömatik veya elektrikli olabilir.

A.1-Islak Pilot Aktivasyonlu

A.2-Kuru Pilot Aktivasyonlu

A.3-Elektrik Aktivasyonlu

A.3-Elektrik Aktivasyonlu

Kilitlemesiz Ön Tepkili Sprinkler Sistemi:Bu sistem normal kuru borulu sprinkler sisteminin diğer çeşidi olup, ön tepkili alarm vanasından boru sistemine su geçişi, sprinklerin açılması ile veya otomatik bir algılama sisteminin devreye girmesi ile başlar. Dedektörlerin tepkisinden bağımsız olarak, boru içindeki basınç düşmesi ön tepkili alarm vanasının açılmasına sebep olur. Kilitlemesiz ön tepkili sprinkler sistemi kuru borulu sistem talep edilen, yangın yayılımının hızlı olmasının beklendiği yerlerde uygulanabilir. Aynı zamanda, hızlandırıcılı veya hızlandırıcısız kuru borulu sistemlerin yerine kullanılabilir.

Aktivasyon yöntemi mahalde kullanılması uygun görülen algılama sistemi seçeneğine göre belirlenir. Aktivasyon pnömatik veya pnömatik/elektrikli olabilir.

Çift Kilitlemeli Ön Tepkili Sprinkler Sistemi:

Bu sistem normal kuru borulu sprinkler sisteminin diğer çeşidi olup, ön tepkili alarm vanasından boru sistemine su geçişi sprinklerin açılmasıile ve aynızamanda otomatik bir algılama sisteminin devreye girmesi ile başlar.

Çift kilitlemeli ön tepkili sprinkler sisteminin, kaza sonucu suyun boşalmasının ciddi hasarlara sebep olacağı yerlerde kullanılması uygundur. Suyun boru sistemine geçişi iki bağımsız olayın gerçekleşmesi durumunda olduğundan kaza sonucu boşalma olasılığının minimize edildiği sistem tipidir.

Aktivasyon yöntemi mahalde kullanılması uygun görülen algılama sistemi seçeneğine göre belirlenir. Aktivasyon yöntemi pnömatik/pnömatik, pnömatik/elektrikli, elektrikli/ elektrikli olabilir. Kilitlemesiz ve tek kilitlemeli ön tepkili sistemlerde sistem büyüklüğü, en fazla 1000 sprinkler aynı ön tepkili alarm vanasından kontrol edilecek şekilde belirlenmelidir. çift kilitlemeli ön tepkili sistemlerde; tek bir ön tepkili alarm vanası ile kontrol edilen sistem büyüklüğü; aşağıdaki maddelerden herhangi birine uygun olarak belirlenmelidir:

Elektrik-Pnömatik Aktivasyonlu çift Kitlemeli Ön Tepkili Sistemler

Dedektör (1) algıladığında, kontrol paneline (2) sinyal gönderir. Panel uygun sinyali selenoid (3) vanaya göndererek serbest bırakır. Deluge vana, bir sprinkler (4) patlayana kadar açılmayacaktır. Bir sprinkler açıldığında, boru içerisindeki basınç düşümü pnömatik aktüatörü (5) açar. Dedektörün algılaması ve boru içerisinde düşen basınç ile deluge vana hücresi (6) açılarak, vanayı açar. Deluge vana çalışmaya başladığında basınç tahrikli emniyet ventili (7) su geçişine izin vererek, deluge vanın açık olduğunu doğrular.

Baskın Sprinkler Sistemi

Bu sistem, yangın yayılımının yüksek ve hızlı olmasının beklendiği ve suyun yangının meydana gelip yayılacağı tüm alana uygulanmasının istendiği durumlarda kullanılır. Boru tesisatına açık tip sprinkleri bağlanır. Borular su veya hava ile basınçlandırılmaz. Baskın alarm vanası uygun otomatik algılama sistemi ile devreye girer. Acil durumlarda baskın alarm vanasını devreye sokmak için en az bir adet elle boşaltma istasyonu teçhiz edilmelidir. Baskın sprinkler sistemi ile korunan tüm oda ve bölmelere otomatik algılama sistemi yapılmalıdır..